Generalsponsor til 
VM i Krabbefiske 2017:

Helgeland Arrangement as
Øyvind Sentret, Vågen
8800 Sandnessjøen

Terje Johansen
Tlf. 917 76 612
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

 

Helgeland er i en spennende fase med utvikling og utbygging av næringslivet. Olje- og gassnæringen er allerede etablert og dette gir ringvirkninger for mange andre næringer i regionen. Vi står overfor store utfordringer innen utdanning og rekruttering av kompetent arbeidskraft.  Det er viktig å synliggjøre sammenhengen mellom de utdanninger som tilbys i vår region (og vår landsdel) og de arbeidsplasser det er behov for. Samtidig vil evnen til innovasjon stå sentralt og vi ønsker å stimulere ikke minst de unge til nytenking og nyetablering.

Formål:


   * Gi elever i søkerfasen til videregående utdanning et innblikk i aktuelle yrker og næringer i kystsamfunnet på ytre Helgeland.

   * Gi ungdommer bedre grunnlag for utdanningsvalg gjennom besøk i bedrifter, å motta informasjon og delta i ulike aktiviteter.

   * Gi ungdomen motivasjon til å satse sin framtid på ytre Helgeland.

Målgruppe:   Elever i 10 klasse


  * HALD Kommunene

      LURØY og Træna Kommune

 

Lærere følger sine klasser, både til forberedelser og etterarbeid i skolen.

 

 

«Kunnskap på Kysten» er en del av VM I Krabbefiske 2017

   

              Fremtiden p Kysten